Cảnh cô gái có biểu hiện ngáo đá đứng cầu nguyện Đ.ứ.c C.h.ú.a T.r.ờ.i suốt từ 3h sáng

3

Sáng ngày 29/04 có 1 cô gái đứng giữa trời chắp hai tay nhìn lên trời và có biểu hiện của phê thuốc đã được người dân quay lại. Theo thông tin cô gái này nhà ở Thường tín.

Một số hình ảnh và video do DuyTrần

video: